You are currently viewing Форматът “Питай Крум Дончев” предизвика огромен интерес

Форматът “Питай Крум Дончев” предизвика огромен интерес

Иновативният подход на Крум Дончев за директна комуникация с гражданите бележи огромен интерес на територията на областта.