You are currently viewing Страхът е непознат за великите българи!

Страхът е непознат за великите българи!

София, 26 октомври 2019 г. – Местните избори са надежда, която подхранва у нас желание за промяна и за ново начало на по-добър живот. За всички ни е трудно да си отговорим на въпроса, какво е необходимо на един човек, за да постигне своето щастие?! И обикновено се стига до заключението, че когато човек е здрав и свободен, живеещ в една нормална и красива заобикаляща го инфраструктура, той е в състояние на щастие и живее живота си пълноценно. Свободата е най-висшата човешка ценност. Способността на човек да мисли и действа според своята воля, убеждения и вярвания, разбира се, в условията на законността, е блян, за който са загивали много хора за България. Днес живеем в различен и цивилизован свят, и на нас, съвременните българи не ни се налага да излизаме на бойното поле, и да водим война за отстояване на тази изконна човешка ценност. Но днес войната за свобода се води вътре в съзнанието на хората. Всеки ден се изправяме пред трудни битки, първо с нашите слабости като хора и след това с несправедливостите на заобикалящата ни среда, пропита от корупция, беззаконие и омраза. А когато тези недъзи намерят проявление и в системите ни на здравеопазване, образование и възпитание, тогава битката ни за свобода се превръща в битка на живота за нас, нашите родители и нашите деца. Днес, като наследници на великите българи, които не са познавали какво е страх, борили се за отстояването на правото за свободата и отдавали живота си за нея, сме задължени морално да продължим тази битка и да преборим страха. Защото в нашето съвремие, страхът е най-големият враг на свободата. Страхът е добър съюзник за онези, които искат да упражняват непозволен контрол върху човешкото съзнание и искат да откраднат свободата ни. Ето срещу това ние трябва да се изправим смело и да изразим правото си на вот, и да заявим, че няма да позволим на никого да ни манипулира по никакъв начин. Да бъдем свободни означава да имаме мнение, което да може да се изкаже без притеснение или срам, да не бъдем подвластни на механизми за запазване на нечии статут – държавни постове и работни места, икономически зависимости, поети ангажименти и т.н., което се и превръща в система за контрол на волята на хората. Свободното мислене и действия са основата, която можем и трябва да дадем на нашите деца, и бъдещите поколения, защото всички ние, заедно заради нашите предци го заслужаваме. Свободен избор, без страх от манипулативни зависимости е единствения печеливш модел за бъдещето на България! Гласувайте! Направете го свободно, с чиста съвест и сърце!