You are currently viewing Крум Дончев: Съвсем логично е автомобилен производител да инвестира в България, поради собствената си стратегия

Крум Дончев: Съвсем логично е автомобилен производител да инвестира в България, поради собствената си стратегия

  • Post author:
  • Post category:2019

Мнение по темата на кандидатът от БСП за Европейския парламент Крум Дончев

София, 07 май 2019 г. – Огромен интерес събуди желанието на световен автомобилен концерн да инвестира близо 1,4 млрд. евро в изграждането на завод за производство на автомобили в нашата страна. Разбира се, окончателното решение предстои да бъде взето до края на май.

Кандидатът на БСП за евродепутат и един от най-обичаните автомобилни състезатели на България г-н Крум Дончев изрази своето мнение в интервю по темата, като сподели, че следвайки логиката на инвестиционните процеси в автомобилния сектор, България би била най-логичната дестинация за откриването на нов завод за автомобили на територията на Европейския съюз, тъй като има относително стабилна макроикономическа рамка, ниско заплащане на труда спрямо съседните държави, макар и с по-високи нива на безработица от Румъния, Унгария, Чехия и Полша, което предполага  обезпечаването на човешкия ресурс за даденото производство. Разбира се това съвсем не е така, тъй като у нас има силен недостиг на т.нар. специализирана работна ръка, която е необходима в автомобилното производство. Основна причина за това според него е лошата и небалансирана демографска политика, която се наблюдава през последните няколко години и води до демографска криза. България се обезлюдява, отливът на качествени кадри е огромен, и у нас остава само ниско квалифициран персонал.

Изключително благоприятното географско положение на страната дава бърз и лесен достъп до пазарите от Западна, Централна Европа и Азия, което прави страната ни интересна локация за подобен проект. До колко обаче тази сделка защитава бъдещето на българския работник и българската икономика като цяло или ще се наложи България да инвестира средства, за да отговори на високите стандарти зададени от инвеститора е отделен въпрос, по който Крум Дончев поясни, че ще е изключително голямо предизвикателство да се адаптира транспортната инфраструктура спрямо нуждите и изискванията на инвеститорите.

Г-н Дончев сподели също така, че за осъществяването на толкова мащабен проект в България е от изключителна важност да се задържи активното, младо българско население, което е така необходимо именно за привличането на подобни сериозни инвестиции. Това от своя страна би довело до успешно развитие на транспортната индустрия, която генерира 17% от БВП на страната.

„Реализирането на подобен голям проект би следвало да привлече допълнително над петдесет стратегически инвеститори, свързани с основното производство. Именно те, могат да са гръбнакът за развитието на регионалната политика в България.“ – каза г-н Дончев. От БСП са за една единна, равнопоставена политика, която да насърчава младите хора и да доведе до стабилизиране и възход на нацията като цяло, за да може да се достигнат развитите икономически държави.

За просъществуването на автомобилното производство в България са необходими инвестиции със справедливо заплащане към хората. Колкото до финалното решение дали този мащабен проект ще се осъществи в България, важен фактор може да се окаже стремежът на БСП за излизане от демографската криза, чиято основа е разработена в платформата „Визия за България”, сподели още Крум Дончев. Не случайно лозунгът на предизборната кампания на БСП е „Справедливост СЕГА!“.

Цялото интервю на Крум Дончев може да откриете тук: Интервю в www.epicenter.bg