You are currently viewing Крум Дончев: Когато идеите за развитие и реалността се размиват драстично са необходими стратегически мерки за развитие на регионалната политика.

Крум Дончев: Когато идеите за развитие и реалността се размиват драстично са необходими стратегически мерки за развитие на регионалната политика.

10 май 2019г. гр.София. – Днес по време на планираната среща с гражданите на Вълчи Дол, кандидатът за евродепутат на предстоящите избори за ЕП от листата на БСП, Крум Дончев сподели своите впечатления, които отразяват реалната картина в някои от населените места на Североизточна България и в частност Вълчи Дол и Суворово.

Ето какво сподели Дончев конкретно за Вълчи Дол: „Намирам се на територията на община Вълчи Дол и още с влизането вниманието ми е приковано от един голям билборд със слънчево усмихнато момиченце, държащо питка в ръце. Тук се срещнах с над 50 жители, с които дискутирахме техните проблеми и нужди за един по-добър социален живот. След доста обстойна дискусия между нас пожелах да се запозная с платформата на Общината за развитие на града и региона.

Бих желал да отбележа, че тук намерих изключително голяма разлика между идеите за развитие и реалността. Това, което ми направи впечатление е, че в платформата са записани 4 основни приоритета, а именно:

Създаване на условия за местно икономическо развитие, с приоритети селско стопанство, хранително-вкусова промишленост и туризъм.

Ограничаване на безработицата, повишаване на доходите, жизнения стандарт и социалното включване.

Балансирано териториално развитие, чрез подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство.

Подобряване на качеството и достъпа до административни, здравни, образователни, социални и културни услуги.

Реалността, с която се сблъсках са разкопани улици, дупки и зле поддържан държавен сграден фонд. Платформата няма как да се изпълни без национална стратегия за регионална политика, а хората във Вълчи Дол го заслужават, защото имат и своя обществен принос, а именно страхотни постижения като: Първата селска дизелова електроцентрала в България, построена в далечната 1929 г. Първият световен шампион на България по всички видове спортове в лицето на Петко Сираков от Световното първенство по борба в Истанбул през 1957г., Първият демократично приет герб на Република България, направен от Георги Чапкънов, почетен жител на Вълчи Дол.

Вярвам, че със стратегическите ни „Визия за България“ и „Визия за Европа“, ще имаме възможността да подкрепим реализирането на Общинската платформа, която несъмнено трябва да бъде свързана с реалността.“ – завърши кандидатът за евродепутат Крум Дончев от листата на БСП, след посещението си във Вълчи Дол.

В Суворово след срещата жителите изразиха своето мнение по въпросите, които бяха засегнати, много от тях бяха с различни мнения, но останаха с положително отношение към кандидатът на левицата за евродепутат.

На 26 май Крум Дончев ще представлява БСП с бюлетина N 18, с преференция за него N 116.

„Справедливост СЕГА!“

Повече за Крум Дончев може да намерите на www.krumdonchev.bg и на неговия FB профил.